Projekt

Allmänt

Profil

161203 KAOSrep » Historia » Version 2

« Föregående - Version 2/3 (diff) - Nästa » - Nuvarande version
blondie, 2017-01-07 13:10


161203 KAOSrep

KAOS kommer att hålla till på XX från klockan 11.00 lördagen den 3 december tills vi inte känner för det mera. Det finns garanterat folk på plats till kl 16.00.

Under dagen kommer vi att jobba med lite olika saker, några tankar och förslag finns nedan indikerade med en rubrik på vem som tänkt göra vad. Man får gärna hänga med på allt som är på agendan, är du extra sugen på nåt är det bra att höra av sig innan och tala om det. Men inget krav så klart.

Några kommer säkert arrangera matintag via Coop eller pizzeria eller nåt. Det finns kaffe och te och kanske nån kaka eller två.
Glatt lynne, dator och tillgång till eduroam är standardutrustning - men inget krav (men alla som är ledsna måste bli glada annars får de gå hem).


Händer under dagen

Övergripande
Flera öppna ärenden om NGS, vi behöver arbeta med dessa så att alla kan arbeta som de ska.

Madde
Vill att vi pratar om:

  • Webbplatsen - fortfarande många sidor som är oanvända eller inaktuella
  • Samtliga ärenden - vilka vi ska prioritera, vem som är ansvarig, när det ska vara klart etc.
  • Den konkretiserade verksamhetsplanen - vad berör KAOS?
  • Lägga upp en plan för resten av 16/17 - vad ska vi göra, när osv?
  • Diskutera utvärderingen från föregående KAOSrep

Vad vi gjorde:

Vi diskuterade KAOS var eller icke vara efter våren 17.
Diskussion fördes om den utvärdering som presidier och fasta personalen gjort om KAOS. Under diskussionen kom det fram att den största brist vi hade som vi inte enkelt kunde lösa var att ha folk på plats i Halmstad som har möjlighet att hjälpa personalen på dagtid.
Kärngruppen bestämde att de behövdes rekryteras folk till kaos om utskottet skulle överleva in på höstterminen och att KS som ägare kommer behöva dra det största lasset då Kärngruppen inte är boende i Hamlstad med omnejd och att den som gör det inte kan hållas ansvarig för att dra i det arbetet.
Om det inte kommer in nytt folk till KAOS innan April och KS börjar dra i driften av sitt utskott så kommer vi lägga ner KAOS till sommaren (aka ställa våra platser till förfogande).
KS kommer behöva bestämma sig hur de vill göra snarast så att vi antingen kan börja en överlämning eller kolla upp alternativ IT-support å organisationen.

Konkretiserad verksamhetsplan
Då vi hade en diskussion om huruvida vi ska fortsätta existera så avvaktade vi med att diskutera KAOS plats i verksamhetsplanen.

Drivrutiner till skrivaren
Under dagen uppdaterade vi samtliga datorer på kontoret med det nya drivrutinerna för kontorets nya skrivare. Drivrutinerna är installerade via admin användaren KAOS och så långt vi kan se så kommer det att gälla för samtliga användare på datorn, skulle de uppstå problem med drivrutinerna för skrivaren får ni höra av er så guidar vi er till länken ni kan ladda ner.

Stora mailbuggen
Martin har sen tidigare pratat med BSK för att höra om vi kan använda deras mailserver för att skicka e-post till de internationella studenterna samt. Enligt BSK ska de går bra och Martin petade under dagen på dem igen för att få tillgång till den. Vi räknar kallt med att det kommer vara ordnat efter nästa KAOS-rep (170107).

Ärenden
Vi gick igenom samtliga öppna ärenden tillsammans och stängde ett antal. De lämnade oss med mycket få ärenden kvar vilket är bra, det som är kvar ni som är av vikt för organisationen är: Stora mailbuggen och backup av NGSen.