Projekt

Allmänt

Profil

161203 KAOSrep

KAOS kommer att hålla till på XX från klockan 11.00 lördagen den 3 december tills vi inte känner för det mera. Det finns garanterat folk på plats till kl 16.00.

Under dagen kommer vi att jobba med lite olika saker, några tankar och förslag finns nedan indikerade med en rubrik på vem som tänkt göra vad. Man får gärna hänga med på allt som är på agendan, är du extra sugen på nåt är det bra att höra av sig innan och tala om det. Men inget krav så klart.

Några kommer säkert arrangera matintag via Coop eller pizzeria eller nåt. Det finns kaffe och te och kanske nån kaka eller två.
Glatt lynne, dator och tillgång till eduroam är standardutrustning - men inget krav (men alla som är ledsna måste bli glada annars får de gå hem).


Händer under dagen

Övergripande
Flera öppna ärenden om NGS, vi behöver arbeta med dessa så att alla kan arbeta som de ska.

Madde
Vill att vi pratar om:

  • Webbplatsen - fortfarande många sidor som är oanvända eller inaktuella
  • Samtliga ärenden - vilka vi ska prioritera, vem som är ansvarig, när det ska vara klart etc.
  • Den konkretiserade verksamhetsplanen - vad berör KAOS?
  • Lägga upp en plan för resten av 16/17 - vad ska vi göra, när osv?
  • Diskutera utvärderingen från föregående KAOSrep

KAOS-rapport

KAOS som utskott
Under KAOSrepet diskuterade gruppen utskottets vara eller inte vara efter innevarande verksamhetsårs slut. Största anledningen till att diskussionen uppstod är faktumet att vi är ett gäng gamla studenter som har intresse kvar men enbart ett fåtal nuvarande studenter som engagerar sig, i kärngruppen sitter det i dagsläget enbart en aktiv student. De som kommer på våra träffar är ofta andra engagerade som vill ha hjälp med något eller bara hänga med lite, vilket är vad våra träffar är till för så klart. Dock kan vi inte överleva en längre period om vi inte får nya ansikten som vill vara KAOSare snart. Detta har också konstaterats i tidigare riskanalys.
Vi förde också en diskussion kring den utvärdering som presidier och fasta personalen gjort om KAOS. Under diskussionen kom det fram att den största brist vi hade som vi inte enkelt kunde lösa var att ha folk på plats i Halmstad som har möjlighet att hjälpa personalen på dagtid.
KAOS är ett utskott till kårstyrelsen och vad som händer med utskottet är delvis upp till just kårstyrelsen. Vi som är aktiva idag behöver rekrytera nytt folk, men vi har inte möjlighet att göra det på plats i Halmstad. Alltså behöver kårstyrelsen fundera och diskutera vad de vill göra med KAOS, för om utskottet ska finnas kvar behöver kårstyrelsen ta ett större ansvar för rekryteringen på plats.
Med detta uppmanar vi kårstyrelsen att ta diskussionen och fundera över vad man vill. Ska utskottet vara kvar så behövs rekrytering och vi som är aktiva nu behöver kunna lämna över på ett bra sätt, ska utskottet läggas ner behöver en översyn av IT-support till studentkåren göras. En eventuell översyn är självklart något som nuvarande kärngrupp kommer att hjälpa till med, vi vill inte sätta någon i skiten.
Skulle utskottet vara kvar med nytt folk så är vi gamlingar gärna kvar i utkanten och bidrar på de sätt vi kan, men studentkåren kan inte bygga sin verksamhet på gamla studenter mer än i en övergångsperiod. Vi har nått en smärtgräns nu, och vi gamlingar som är aktiva kommer med åren allt längre ifrån verksamheten vilket inte gynnar studentkåren.

Konkretiserad verksamhetsplan
Då vi hade en diskussion om huruvida vi ska fortsätta existera så avvaktade vi med att diskutera KAOS plats i verksamhetsplanen.

Drivrutiner till skrivaren
Under dagen uppdaterade vi samtliga datorer på kontoret med det nya drivrutinerna för kontorets nya skrivare. Drivrutinerna är installerade via admin användaren KAOS och så långt vi kan se så kommer det att gälla för samtliga användare på datorn, skulle de uppstå problem med drivrutinerna för skrivaren får ni höra av er så guidar vi er till länken ni kan ladda ner.

Stora mailbuggen
Martin har sen tidigare pratat med BSK för att höra om vi kan använda deras mailserver för att skicka e-post till de internationella studenterna samt. Enligt BSK ska de går bra och Martin petade under dagen på dem igen för att få tillgång till den. Vi räknar kallt med att det kommer vara ordnat efter nästa KAOS-rep (170107).

Ärenden
Vi gick igenom samtliga öppna ärenden tillsammans och stängde ett antal. De lämnade oss med mycket få ärenden kvar vilket är bra, det som är kvar ni som är av vikt för organisationen är: Stora mailbuggen och backup av NGSen.