Project

General

Profile

170204 KAOSrep » History » Version 1

Version 1/3 - Next » - Current version
meeko, 2017-02-04 17:16


170204 KAOSrep

Kl 11.00-16.30 på Medlemsservice
Närvarande: Martin Bagge, Madeleine Bagge (från kl 14.00), Andreas Andersson (till kl 15.00), Louise Karlsson (Thorax), Angelica Pantzar (Thorax)

Thorax patientbrickor
Madde hjälpte Louise och Angelica med Thorax patientbrickor. Utifrån informationen som Thorax ville ha med på brickorna och deras layout på bild så läste vi in data till en InDesignfil som sedan exporterades som pdf och kunde skrivas ut. Madde har påbörjat en instruktion till hur man gör detta, den kommer att ligga på NGS och dessutom ligga tillsammans med Louise testamente till nästkommande webbdoktor.

Nollningsbloggar
Jacob Eriksson, skriphtställare, har hört av sig och ville ha access till nollningsbloggarna. Vi har nu lagt upp honom som administratör för samtliga bloggar. Madde passade dessutom på att arkivera samtliga inlägg från Nollningen 2016, undantaget de på överstabens egen sida. Jacob har också blivit tillagd som redaktör för karen.hh.se.

Övrigt
Martin har gjort framsteg med medlemssystemet.

Diskussion med Andreas angående bildskärmsvisning, se #40. Andreas har pratat med Mårten om den och innan vi vet vad man ska göra av det så låter vi det vara. Martin har uppmanat Andreas att labba med det om han är intresserad av det eftersom han har en Raspberry Pi hemma.