Project

General

Profile

Nollningsbloggar

Handbok för staber: https://redmine.karen.hh.se/attachments/download/63/Handbok%20nollning.nu.pdf

Uppdatera ÖS access

  1. Lägg till ny ansvarig för nollningsbloggarna som superadmin på nätverket (troligen skriphtställaren).
  2. Gå in på varje blogg och lägg till ansvarig som användare.
  3. Rensa övriga användare. Stäm av med ÖS om förra ansvarige ska vara kvar som användare ett tag till, i så fall låt den ha access. Övriga användare ska tas bort.

Underhålla nollningsbloggarna

  1. Arkivera tidigare poster i bloggen genom att gå till Inlägg och markera alla, välj åtgärd Redigera och klicka Utför. Ändra sedan status till Archive och klicka på Uppdatera.
  2. Se till att alla sidor har sin grund enligt vad ÖS bestämt.

Stabernas ansvar

  1. Se till att nollningsbrev, schema, kostnad osv är uppdaterat (alltså att infon på de förutbestämda sidorna är korrekt och uppdaterad)
  2. Skriva blogginlägg (alt. ha någon annan ansvarig som skriver inläggen).