Projekt

Allmänt

Profil

Wiki

Användare

Inloggningen är personlig. För varje post finns en dummy-användare, dessa används ENDAST till arkiv. När en person avslutar sitt uppdrag ska användaren raderas och innehållet ska associeras till rätt dummyanvändare. På så vis förlorar vi ingen information men slipper ha 1000 användare aktiva, eftersom WP inte tillåter inaktivering av användare.