General

Profile

brother

Issues

Projects

Activity

2019-04-24

00:58 nollning.nu Bugg #228: Byta namn på ivp till pim
https://redmine.karen.hh.se/projects/kaos/wiki/Uppdatera_cert
00:58 KAOS Wiki edit: Uppdatera_cert (#2)
00:58 KAOS Wiki edit: Uppdatera_cert (#1)

2019-02-20

14:06 nollning.nu Bugg #228 (Återkoppling): Byta namn på ivp till pim
Kollar så att de verkar nöjda.
14:05 nollning.nu Bugg #228: Byta namn på ivp till pim
1. Justerat titel på sajten till PIM istället för IVP.
1. Bytt årtal från 2018 till 2019.
1. Lagt upp alias på pim@...
09:57 nollning.nu Bugg #228: Byta namn på ivp till pim
Lagt till serveralias i webbserverns wordpress-inställning.
~~~
root /etc/apache2/sites-enabled# grep -C2 pim mul...
09:56 nollning.nu Bugg #228: Byta namn på ivp till pim
~~~
root /etc/apache2/sites-enabled# ll
total 8
lrwxrwxrwx 1 root root 38 Feb 20 08:27 000-ivp-is-pim.conf -> ../s...
09:56 nollning.nu Bugg #228: Byta namn på ivp till pim
Lagt till omskirvning för ivp till pim i apache.
~~~
root /etc/apache2/sites-available# cat 003-ivp-is-pim.conf
...
09:55 nollning.nu Bugg #228: Byta namn på ivp till pim
Fick gå över ån lite.
Så här körde jag.
~~~
letsencrypt run -v -a webroot -i apache -w /var/www/html/ --debug-...
09:54 nollning.nu Bugg #228 (Återkoppling): Byta namn på ivp till pim
IVP-sajten ska ha adressen https://pim.nollning.nu framöver.
Att göra
* Byta namn och adress i wordpress
* Uppda...

Also available in: Atom